SŚKOiW - Fireworks / Sztuczne Ognie


As usual, 'Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw' (Festival of Flowers, Fruits and Vegetables in Skierniewice) ends Saturday with fireworks show on night sky. Enjoy :)
Jak co roku, sobotni wieczór Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw kończy się pokazem sztucznych ogni na nocnym niebie. Polecam :)
Related Posts with Thumbnails