SŚKOiW - Disguised / Przebierańce - Primate Palace / Pałac Prymasowski


The boundless imagination of my friend has resulted in unusual costumes. Take a look at the session shot in the interiors of the Primate's Palace in Skierniewice! :)
Nieograniczona fantazja mojej koleżanki zaowocowała w niecodziennych kostiumach, prosto "z epoki". Rzuć okiem na sesję strzeloną we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego w Skierniewicach! :)
Related Posts with Thumbnails