Panning / Panoramowanie - Canon 70-300 IS USM


I love shots with blurred background - they're giving the feel of speed ;) Best subject for shots like this are of course motorbikes, but in this case cars are enough ;)
Kocham zdjęcia z rozmytym tłem - dają poczucie prędkości ;) Najlepszym tematem takich zdjęć są oczywiście motocykle, ale w tym przypadku wystarczą auta ;)One could ask: "is it truly sharp?"
My answer is crop of 100% real size - below ;)
Ktoś może spytać: "czy to jest naprawdę ostre?"
Moją odpowiedzią jest wycinek 100% rzeczywistego rozmiaru - poniżej ;)
All shots taken with simple set Canon 350D & Canon 70-300 IS USM :)
Wszystkie zdjęcia wykonane prostym zestawem Canon 350D & Canon 70-300 IS USM :)
Related Posts with Thumbnails