KulMixTura - Multicultural Parade @ Warszawa


Parade - culmination point of KulMixTura @ Brzeska & Ząbkowska Holiday, Warszawa. And that was a quite nice parade! Shame that there was no moving platform with dancers like a year ago... (last years parade was, in my opinion, a lot more colourful :))
Parada - punkt kulminacyjny KulMixTury - Święta Brzeskiej i Ząbkowskiej w Warszawie. I to była całkiem niezła parada! Szkoda tylko, że nie było jadącej platformy z tancerkami, jak rok temu... (ubiegłoroczna parada była, moim zdaniem, dużo bardziej kolorowa :))

Parade opened by cabrio :) bus with dancers on top.
Paradę otwierał piętrowy autobus cabrio z tancerkami na górze.


Music background provided by merged Bloco Central, Bloco Pomerania & Ritmo Libre :)
Tło muzyczne zapewniali połączoni Bloco Central, Bloco Pomerania & Ritmo Libre :)
Multicultural dancers :)
Wielokulturowi tancerze i tancerki :)
Parade closed by fighting adepts of capoeira, colorful something-I-cannot-recognize ;) and very high angels ;)
Paradę zamykali walczący adepci capoeiry, kolorowe coś-czego-nie-rozpoznaję ;) i wysokie aniołki :)
(a już miałem napisać, że jakieś "cuda na kiju" ;))))
Taken with old Canon 350D + marvellous Canon 10-22mm :)
Ustrzelone starym Canonem 350D + genialnym Canonem 10-22mm :)Related Posts with Thumbnails