KulMixTura - Brzeska & Ząbkowska @ Warszawa


KulMixTura - this years edition of Ząbkowska & Brzeska Holiday. I take shots of various stuff, document a multicultural parade, but I wasn't really amazed. In my opinion last years edition was bit better...
KulMixTura - tegoroczna edycja Święta Ząbkowskiej i Brzeskiej. Strzelałem ujęcia różnych rzeczy, udokumentowałem wielokulturową paradę, ale nie byłem specjalnie zachwycony. Moim zdaniem zeszłoroczna edycja była ciut lepsza...

Paintings on Ząbkowska.
Malowidła na Ząbkowskiej.
Brazilian dancer :)
Brazylijska tancerka :)


Comics artists at Sens Nonsensu' backyard.
Artyści komiksu na podwórku Sensu Nonsensu.Visitors were curious of famous Ząbkowska & Brzeska backyards - lot of them is connected with others :)
Odwiedzający byli ciekawi słynnych podwórek Ząbkowskiej i Brzeskiej - wiele z nich jest połączonych ze sobą :)


Another dancers :)
Kolejne tancerki :)Multicultural Clown? ;)
Wielokulturowy błazen? :)


Stands with the products of different cultures.
Stoiska z wyrobami różnych kultur.
The site of the former factory of vodka - Koneser.
Teren dawnej fabryki wódek - Koneser.

Two girls playing awesome music! I wish I had asked them for contact info...
Dwie dziewczyny grające niesamowitą muzykę! Żałuję, że nie spytałem o jakiś kontakt...


After all this I went to multicultural parade.

Taken with old Canon 350D + marvellous Canon 10-22mm :)
Po tym wszystkim udałem się na wielokulturową paradę.

Ustrzelone starym Canonem 350D + genialnym Canonem 10-22mm :)Related Posts with Thumbnails