• Pokaż wszystko
  • Tylko portrety
  • Tylko reportaż
  • Tylko pozostałe
  •    
  • Photoemołszyns ;) by olesku.pl @ Facebook [FB]
  • O mnie
  • Kontakt
  •  

Airplanes / Samoloty

Target: locked. Fire! ;)

Unfortunately I don't know models names...
Cel! Pal! ;)

Niestety nie znam nazw modeli...
They're flying very close - below is view from other window... Crops comes from Canon 100mm f2 USM.
Latają bardzo blisko - poniżej widok z innego okna... Wycinki pochodzą z Canona 100mm f2 USM.
Related Posts with Thumbnails