Makroes


Macrorings with Canon 50mm f1.4 - more than 1:1 :)
Here's a mini-rose. Click photo for a violets & a tulip :)
Pierścienie makro i Canon 50mm f1.4 - więcej niż 1:1 :)
Tu jest miniaturowa różyczka. Kliknij zdjęcie by zobaczyć jeszcze fiołki i tulipana :)Related Posts with Thumbnails