Góraszka 2010: Baltic Bees


One of the synchronic shows in Góraszka. Latvian group "Baltic Bees" showing skills on their L-39 Albatros jets.
Jeden z pokazów synchronicznych w Góraszce. Łotewska grupa "Baltic Bees" pokazująca swoje umiejętności z użyciem odrzutowców L-39 Albatros.

All shots taken with simple set Canon 350D & Canon 70-300 IS USM :)
Wszystkie zdjęcia wykonane prostym zestawem Canon 350D & Canon 70-300 IS USM :)

Rest of photostory from Góraszka:
Reszta fotorelacji z Góraszki:


  • 1. Góraszka 2010: bikes & cars exhibition / wystawa aut i motocykli
  • 2. Góraszka 2010: various shows / różne pokazy
  • 4. Góraszka 2010: The Flying Bulls Aerobatics Team
  • 5. Góraszka 2010: Troublemaker / Sprawca Zamieszania


  • Related Posts with Thumbnails