Macro by Canon 70-300 IS USM: Hoya Carnosa / Hoja różowa


I shot this flowers before, with same lens, through macrorings. Actual photos were taken few days later and with a bit more of light. If you want to see higher magnification, click the photo :)
Robiłem już zdjęcia tych kwiatów, tym samym szkłem, przez pierścienie makro. Aktualne zdjęcia były zrobione kilka dni później i przy większym natężeniu światła. Jeśli chcesz zobaczyć lepsze powiększenie, kliknij w zdjęcie :)And here is one selected flower. Canon 70-300 IS USM set to 70mm, mount on about 70mm of macrorings. No crop, only resize :)
A tu pojedynczy wybrany kwiatuszek. Canon 70-300 IS USM ustawiony na 70mm, założony na około 70mm pierścieni makro. Bez obcinania, tylko zmniejszone :)Related Posts with Thumbnails