Blooming Cherry / Kwitnąca Wiśnia


My best memories about spring are always related with white flowers - shouldn't be weird, I have a lot of them on trees in the garden :) Those flowers should be cherry, but it may also a plum - I cannot remember right now :)
Najlepsze z moich wspomnień o wiośnie są zawsze związane z białymi kwiatami - nie dziwne, wszak mam ich całkiem sporo na drzewach w ogrodzie :) Kwiatki tutaj to chyba wiśnia, ale może to być też śliwka - nie jestem w stanie sobie przypomnieć :)First and second photos were shot using Canon 100mm f2 with macrorings. Third and fourth photos are from Canon 50mm f1.4 without any add-ons :)
Pierwsze dwa zdjęcia zostały zrobione Canonem 100mm f2 z pierścieniami makro. Trzecie i czwarte zdjęcie pochodzą z Canona 50mm f1.4 bez dodatków :)


PS: I'm looking forward to the next spring :)
PS: Już czekam na następną wiosnę :)


Related Posts with Thumbnails