SŚKOiW - Młodzieżowe Centrum Kultury


Static expos in Center of Culture:
- The exhibition "Floral and movie creations" from the collection of Andrew Pawlikowski and Michael Gafęzowski
- "Fruit decoration" - carving contest for the cup of Skierniewice
- "Native Landscape" - exhibition of works of XI National Biennial of Nonprofessional Art
Wystawy w Młodzieżowym Centrum Kultury:
- "Kwiatowe i filmowe kreacje" z kolekcji Andrzeja Pawlikowskiego i Michała Gafęzowskiego
- "Owocowe dekoracje" - konkurs carvingowy o puchar Skierniewic
- "Pejzaż ojczysty" - wystawa pokonkursowa XI Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej


The exhibition "Floral and movie creations" from the collection of Andrew Pawlikowski and Michael Gafęzowski:
"Kwiatowe i filmowe kreacje" z kolekcji Andrzeja Pawlikowskiego i Michała Gafęzowskiego:
"Fruit decoration" - carving contest for the cup of Skierniewice:
"Owocowe dekoracje" - konkurs carvingowy o puchar Skierniewic:
"Native Landscape" - exhibition of works of XI National Biennial of Nonprofessional Art:
"Pejzaż ojczysty" - wystawa pokonkursowa XI Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej:


Related Posts with Thumbnails