SŚKOiW - Kwiat Skierniewic 2010 (wybory miss) / Miss of Skierniewice 2010


(Miss) "Flower of Skierniewice" 2010
Wybory miss - Kwiat Skierniewic 2010Show starts with evening dresses.
Konkurs rozpoczynają stroje wieczorowe.
Intermission - girls need to change clothes :)
Przerwa - dziewczyny muszą zmienić ciuszki :)

Cocktail dresses.
Stroje koktajlowe.Sporty outfits.
Na sportowo.Intermission. Guys from audience are trying to raise a keg of beer. Jurors are trying to determine the results. Girls are trying to stay calm :)
Przerwa. Faceci z publiczności próbują podnieść beczkę piwa. Jurorzy próbują ustalić wyniki. Dziewczyny próbują zachować spokój :)


Final: the last entry on the stage.
Finał: ostatnie wyjście na scenę.
Piotr Bigos, manager of Młodzieżowe Centrum Kultury, will announce the results.
Piotr Bigos, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury, ogłosi wyniki.


Miss of Charm - Paulina Rybus.
Kwiat Wdzięku - Paulina Rybus.


Miss of Internet - Patrycja Wieprzkowicz.
Kwiat Internetu - Patrycja Wieprzkowicz.


Second vice-miss - Karolina Zaręba.
Drugi Kwiat Skierniewic - Karolina Zaręba.


First vice-miss - Jagoda Królak.
Pierwszy Kwiat Skierniewic - Jagoda Królak.


Miss of Skierniewice 2010 - Paulina Zaręba.
Kwiat Skierniewic 2010 - Paulina Zaręba.From the left: Miss of Elegance - Patrycja Pająk, Miss of Skierniewice 2010 - Paulina Zaręba, Miss of Charm - Paulina Rybus, Miss of Olimp - Patrycja Rusek.
Od lewej: Kwiat Elegancji - Patrycja Pająk, Kwiat Skierniewic 2010 - Paulina Zaręba, Miss Wdzięku - Paulina Rybus, Miss Olimpu - Patrycja Rusek.

Related Posts with Thumbnails