SŚKOiW - Kayah @ Skierniewice


Kayah's concert. It was too cold... definitely too cold... Maybe she have great voice and interesting songs, but... couldn't warm up the atmosphere ;)

PS: 'Piasek' was much better :)
Koncert Kayah. Było zimno... zdecydowanie za zimno... Może ona ma dobry głos i interesujące teksty, ale... nie udało się podgrzać atmosfery ;)

PS: "Piasek" był zdecydowanie lepszy :)
Related Posts with Thumbnails