National Stadium / Stadion Narodowy - Warszawa


It grows - each month higher! This time - a shot from bus :)
Rośnie w oczach! Tym razem - strzał z autobusu :)


Two months ago it looked quite similar :)
Dwa miesięce temu wyglądał prawie tak samo :)
Related Posts with Thumbnails