"Antykwariat" @ Warsaw / Warszawa


It's dark, comfortable & full of life, it's better than home - it's "Antykwariat" - best place in Warsaw to grab a pint of beer and enjoy it's taste :)
Jest ciemny, wygodny i zawsze pełen życia - pub "Antykwariat" - najlepsze miejsce w Warszawie, by chwycić kufel piwa i delektować się jego smakiem :)Last time I was shooting in here with Canon 40D and ultrabright Revue Revuenon 55mm f1.2, this time it was old Canon 350D with marvelous Canon 28mm f1.8 USM on :)
Ostatnim razem strzelałem tu fotki Canonem 40D i ultrajasnym Revue Revuenon 55mm f1.2, tym razem był to stary Canon 350D z cudownym Canonem 28mm f1.8 USM :)Related Posts with Thumbnails