3D: MotoExpo 2010


Moto Expo - two shots taken half year ago with Loreo 3D.
Moto Expo - dwa strzały sprzed pół roku z Loreo 3D.This Loreo 3D is a little piece of plastic with dim light: f/11 or f/22. It gives very weak image, enough for small prints or monitor but don't try to enlanrge it! Following are two images each in two versions: in animated gif and in original.
Loreo 3D to mały kawałek plastiku ze słabym światłem: f/11 lub f/22. Daje raczej słaby obraz, wystarczający na małe odbitki czy monitor, ale nie próbuj większych powiększeń! Poniżej dwa obrazki w dwóch wersjach: animowany gif i oryginał.

Moto Expo Warsaw in 3D

Moto Expo Warsaw in 3D

Moto Expo Warsaw in 3D

Moto Expo Warsaw in 3D

Negative color film Solution VX200. Curves slightly manipulated.
Scanned thanks to Enri Santee.
Negatyw kolorowy Solution VX200. Krzywe lekko podciągane.
Zeskanowane dzięki uprzejmości Enri Santee.Related Posts with Thumbnails