Coffee break / Kawusia

Today I was so bored, that I've even take a shot of coffee. After so many years, I'm still amazed of bokeh from Helios 44M4 - a manual 58mm old russian lens :)
Dziś byłem na tyle znudzony, że zacząłem robić zdjęcia kawy. Pomimo lat, wciąż się zdumiewam rozmyciem tła uzyskanym ze starego ruskiego Heliosa 44M4 :)
Related Posts with Thumbnails