4th DJ Contest / IV Turniej DJów @ Skierniewice


I've arrived late, it was almost finish of eliminations, but also a great point to start shooting photos - beginning of real competition ;) (click to see whole relation)
Dotarłem późno, był już prawie koniec eliminacji, ale to świetny punkt by zacząć strzelać zdjęcia - początek prawdziwej rywalizacji ;) (kliknij by zobaczyć całą relację)Jury had choosed 6 guys for finals: DJ MMM, DJ Czarny, DJ Hoovert, DJ Maltish, DJ Piotr Pawlak & DJ NightHouse. Each had 7 minutes to perform.
Jury wybrało 6 gości do finału: DJ MMM, DJ Czarny, DJ Hoovert, DJ Maltish, DJ Piotr Pawlak i DJ NightHouse. Każdy miał 7 minut na występ.


When jury had deliberated, last year's winner conquered the console and played for gathered club sounds lovers :)
W czasie gdy jury obradowało, zeszłoroczny zwycięzca dzierżył konsolę i grał dla zgromadzonych miłośników muzyki klubowej :)


And the winners are...
A zwycięzcami są...


"Ok, Veni Vidi Vici, what should be next?" ;)
"Ok, Veni Vidi Vici, co by tu dalej?" ;)


In hand - Canon 40D. First 7 shots come from Canon 100mm f2 USM, last 3 from Canon 28mm f1.8 USM. I love this set :)
W ręku - Canon 40D. Pierwsze 7 ujęć pochodzi z szkła Canon 100mm f2 USM, ostatnie 3 z Canon 28mm f1.8 USM. Mój ukochany zestaw :)Related Posts with Thumbnails