PKiN - Pałac Kultury i Nauki

Weird, I see this building almost every day and have almost no photos of it itself ;)
Dziwne, widuję ten budynek codziennie a prawie nie mam zdjęć z nim w roli głównej ;)
Related Posts with Thumbnails