Mini-Mini :)


WNM = Wielka Nieskończona Miłość -> Big Neverending Love :)
WNM = Wielka Nieskończona Miłość :)))


I'm not much proud of this photo - it was shot from tram with dirty windows :) but I like the idea and shape of sticker :)
Nie jestem specjalnie dumny z tego zdjęcia - było strzelone z tramwaju z brudnymi szybami :) ale podoba mi się idea i kształt tej naklejki :)Related Posts with Thumbnails