Royal Collection / Królewska Kolekcja

Exhibition of highest national awards and some piece of exhibition of coins. Royal Castle, Warsaw.
Wystawa najwyższych odznaczeń narodowych oraz fragment wystawy monet. Zamek Królewski w Warszawie.Excuse me lack of the quality - flash light is not allowed there and it was quite dark...
Wybaczcie mi brak jakości - światło błyskowe jest tam niedozwolone a było ciemno...

Krzyż Wielki z Wielką Wstęgą Orderu Virtuti Militari


Krzyż Wielki z Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski


Krzyż i Wielka Wstęga Orderu Orła Białego


Krzyż Wielki z Gwiazdą i Wielką Wstęgą Orderu Korony Rumunii


Krzyż Wielki z Gwiazdą i Wielka Wstęgą Orderu Rycerskiego Korony Włoch


Krzyż Wielki z Wielka Wstęgą i Gwiazdą Węgierskiego Orderu Zasługi


Akt powołania Orderu Św. Stanisława


Coins from next exhibition. No comments needed ;)
Monety z następnej wystawy. Komentarz jest zbędny :)


Taken with Canon 40D, first is from Canon 10-22mm, rest from Canon 28mm f1.8 USM.
Ustrzelone Canonem 40D, pierwsze Canonem 10-22mm, reszta Canonem 28mm f1.8 USM.Related Posts with Thumbnails