Góraszka 2010: bikes & cars exhibition / wystawa aut i motocykli


On the 12th and 13th of June 2010 the International Air Picnic Góraszka had its 15th birthday. On Sunday I've took two of my friends from Jazda.pl and went there to take some pics and enjoy the shows. At first after entering we went to complementary exhibition: old cars & bikes are not much related with air shows but still very interesting :))
W dniach 12-13 czerwca Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce obchodził swoje piętnaste urodziny. W niedzielę zabrałem dwójkę znajomych z serwisu Jazda.pl i pojechaliśmy tam zrobić trochę zdjęć i nacieszyć się pokazami. Tuż po wejściu poszliśmy na wystawę uzupełniającą: stare auta i motocykle nie są zbytnio związane z pokazami lotniczymi ale i tak bardzo interesujące :)


My true love: motorbikes :)
Moja prawdziwa miłość: motocykle :)I can't remember what's this but it has very nice shapes :)
Nie pamiętam, co to jest, ale kształty ma fajne :)


A class by itself: Oldsmobile!
Klasa sama w sobie: Oldsmobile!

And finally, in contrast, a new mobil ;)
I na koniec, dla odmiany, jeden nowy mobil ;)


All shots taken with Canon 350D & my favorite ultrawide Canon 10-22mm USM :)
Wszystkie zdjęcia wykonane Canonem 350D & moim ulubionym ultraszerokim Canonem 10-22mm USM :)

Rest of photostory from Góraszka:
Reszta fotorelacji z Góraszki:  • 2. Góraszka 2010: various shows / różne pokazy
  • 3. Góraszka 2010: Baltic Bees
  • 4. Góraszka 2010: The Flying Bulls Aerobatics Team
  • 5. Góraszka 2010: Troublemaker / Sprawca Zamieszania


  • Related Posts with Thumbnails