Girls hands / Dziewczęce dłonie

These say: "Don't shoot!" ;)
Te mówią: "Nie strzelaj!" ;)


Ok, ok, I'll shot coffee instead :)
Dobra, dobra, zajmę się kawą ;)


Shot with old Canon 350D with marvelous Canon 28mm f1.8 USM on :)
Ustrzelone starym Canonem 350D z cudownym Canonem 28mm f1.8 USM :)


Related Posts with Thumbnails