• Pokaż wszystko
  • Tylko portrety
  • Tylko reportaż
  • Tylko pozostałe
  •    
  • Photoemołszyns ;) by olesku.pl @ Facebook [FB]
  • O mnie
  • Kontakt
  •  

Flood in Warsaw / Powódź w Warszawie

Flood in Warsaw, A.D. 2010. It almost covered Świętokrzyski Bridge, one of Warsaw bridges, which normally have big amount of free space under.
Powódź w Warszawie, A.D. 2010. Woda prawie przykryła Most Świętokrzyski, jeden z warszawskich mostów, który normalnie ma pod sobą sporo wolnej przestrzeni.



On the other hand, I was shooting those night pictures standing under Poniatowski Bridge, which was also in danger during the flood.
Z drugiej zaś strony, strzelałem te zdjęcia nocne stojąc pod Mostem Poniatowskiego, który także był zagrożony przez powódź.




Related Posts with Thumbnails