Warsaw Central / Dworzec Centralny

Those photos were taken with manual lens Revue Revuenon 55mm f1.2. First photo presents WKD Station in the middle of Warsaw.
Te kilka zdjęć zostało zrobione manualnym obiektywem Revue Revuenon 55mm f1.2. Pierwsze prezentuje stację WKD Warszawa Śródmieście.Underground of Warsaw Central Railway Station. This pic is taken handheld with f1.2 :)
Podziemia Dworca Centralnego w Warszawie. Zdjęcie zrobione z ręki na f1.2 :)


And here's one pic taken while I was waiting for my friends. It presents very pleasant bokeh provided by this lens :)
A tu jedno zdjęcie zrobione w trakcie oczekiwania na znajomych. Prezentuje przyjemny bokeh uzyskiwany tym obiektywem :)Related Posts with Thumbnails