I love Granpa / Kocham Dziadziusia :)

Jeez, time goes real fast! Some time ago I shoot photos on his Christening, some time later some others while he crawl, and now he is running everywhere in da house :)
Jej, jak ten czas szybko leci! Jeszcze niedawno robiłem zdjęcia tego berbecia na chrzcie, potem jakieś różne inne jak ledwie raczkował, a teraz skubaniec biega już po całym mieszkaniu :)


Related Posts with Thumbnails