Wild pheasant / Dziki bażant

I was after some hard work, driving back home, so when I saw him I thought this is impossible. Pheasants are rather too shy to live in a middle of the city. I parked my car and went back to shoot him - fortunately he's ok and alive :D
Kiedy po ciężkiej pracy jechałem do domu, zobaczyłem go i pomyślałem że to niemożliwe. Wszak bażanty są chyba zbyt płochliwe żeby żyć w środku miasta? Zaparkowałem i wróciłem się te kilka metrów żeby go ustrzelić - na szczęście przeżył i ma się dobrze :)
Related Posts with Thumbnails