Night at Hotel / Hotelowa Noc - Edi

One night long time ago :)

Pewnej nocy dawno temu :)

First was shot with Canon 50/1.4, last two are from Canon 17-85...
Session in one of Skierniewice hotels, 3/21/10.

Pierwsze było strzelone z Canon 50/1.4, następne dwa - Canon 17-85...
Sesja w jednym ze skierniewickich hoteli, 21.03.2010.


Related Posts with Thumbnails