Warszawskie Mosty (MPF)

Nie ma to jak naprawdę szeroki kąt - cyfrą nie da rady bez drogiego obiektywu, więc robione analogiem ;)
Most Poniatowskiego w Warszawie, strzelany z praskiej strony Wisły.Strzelane 09-08-07 około 23.00.
Negatyw Kodak Color Plus 200. Histogram podciągany na kompie.
Zeskanowane z negatywu dzięki uprzejmości Enri Santee.


Related Posts with Thumbnails