Most Poniatowskiego & Armageddon :)) (MPF)

I znów analog z szerokim kątem idzie w ruch.
Most Poniatowskiego od strony Solca:Mały Armageddon - fragmenty mostu zalegające w Wiśle pod Poniatowskim i Świętokrzyski w tle (ździebko przysłonięty Średnicowym):

Jeszcze raz Poniatowski od praskiej strony - tym razem od południa:Strzelane 09-08-11 około 23.30.
Negatyw Kodak Color Plus 200. Histogram podciągany na kompie.
Zeskanowane z negatywu dzięki uprzejmości Enri Santee.


Related Posts with Thumbnails